اخبار
تعهدات بیمه تکمیلی (شماره 2)والدین

تعهدات بیمه تکمیلی والدین به پیوست می باشد .

مشاهده بیشتر
calender دوشنبه 03، 09 ,1399
تعهدات بیمه تکمیلی (شماره 1)پرسنل

تعهدات بیمه تکمیلی پرسنل به پیوست می باشد .

مشاهده بیشتر
calender دوشنبه 03، 09 ,1399
اطلاعیه مهم بیمه تکمیلی

قابل توجه کلیه همکاران محترم که از بیمه تکمیلی بهره مند می باشند به اطلاع می رساند 1- آن دسته از همکارانی که از مزایای بیمه تکمیلی برخوردار بوده اند کما فی السابق از مزایای فوق بهره مند خواهند بود . 2- همکارانی که خود یا افراد تحت تکفل آنها (همسر و فرزندان و والدین ) تاکنون از مزایای بیمه تکمیلی بهره‌مند نبوده اند و درخواست برخورداری از مزایای بیمه تکمیلی را دارند میبایستی نسبت به تکمیل فرم حذف و اضافه برای اضافه نمودن افراد تحت تکفل ( داخل سایت این شرکت قسمت فرم ها ) اقدام نموده و تا تاریخ 1399/08/30 فرم مربوطه را به شرکت ارسال نمایند . 3- آندسته از همکارانی که قبلاً خود یا افراد تحت تکفل آنها از مزایای بیمه تکمیلی برخوردار بوده و در حال حاضر مایل به استفاده از بیمه تکمیلی نمی باشند نیز بایستی نسبت به تکمیل فرم کاهش (فرم حذف و اضافه) برای حذف نمودن افراد تحت تکفل ( داخل سایت این شرکت قسمت فرم ها ) اقدام نموده و تا تاریخ 1399/08/30 فرم مربوطه را به شرکت ارسال نمایند . شایان ذکر است در صورتی که تا تاریخ های یاد شده تغییرات به شرکت ارسال نگردد استفاده از بیمه تکمیلی همانند سال قبل اقدام خواهد شد لازم به ذکر است که در فرم های حذف و اضافه در جدول مشخصات بیمه‌شده اصلی درج گردد (( فرم‌های ناقص یا ناخوانا ترتیب اثر نخواهد داده شد )) و در صورتی که هنوز از مزایای بیمه تکمیلی استفاده نموده‌اید فرم بیمه تکمیلی را کامل تکمیل کرده و به شرکت ارسال فرمایید .

مشاهده بیشتر
calender یکشنبه 18، 08 ,1399
اطلاعیه مهم پرداخت حق معیشتی پرسنل بانک

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم شاغل در بانک پارسیان می رساند : با توجه به پیگیری های بعمل آمده توسط مدیرعامل محترم شرکت و همچنین موافقت مقام عالی بانک جناب آقای دکتر پرویزیان به استحضار همکاران محترم می رساند معادل 22 روز پایه حقوق به عنوان کمک معیشت به حساب پرسنل واریز می گردد .

مشاهده بیشتر
calender دوشنبه 12، 08 ,1399
اطلاعیه برای استفاده مرخصی استعلاجی

قابل توجه همکاران شرکت شاغل در بانک پارسیان در صورت استفاده از مرخصی استعلاجی ازشروع استراحت ارسال مدارک ذیل به نماینده شرکت معین پارسیان (آقای جلیلی) مستقر در بانک لازم الاجرا می باشد و در صورت تاخیر در اطلاع رسانی قبل از پرداخت حقوق هر ماه مرخصی استحقاقی درج می گردد 1- تکمیل فرم استراحت پزشکی) به پیوست( 2- ارسال اصل گواهی پزشکی با درج نوع بیماری و بدون قلم خوردگی 3- ارسال مدارک پزشکی برای تشخیص بیماری مانند تصویربرداری و آزمایشات و... 4- در صورت بستری برگه خلاصه پرونده بیمارستان با درج تاریخ پذیرش و تاریخ ترخیص در صورت کپی بودن با تایید و مهر بیمارستان کپی برابر اصل بودن آن 5- قبل از شروع استعلاجی و بعد از اتمام مدت استعلاجی می‌بایست کارکرد حضور و غیاب داشته باشد 6- بیماری های کرونا کووید ۱۹ به جهت استفاده از استراحت پزشکی باید توسط پزشک متخصص ریه یا عفونی صادر گردد

مشاهده بیشتر
calender دوشنبه 07، 07 ,1399
اطلاعیه مهم

قابل توجه همکاران غیر کاربر( پیشخدمت - خدمات ) با سلام به اطلاع آن دسته از همکارانی که تمایل دارند به شهرهای ذیل منتقل شوند می رساند درخواست کتبی خود را در اسرع وقت از طریق پرگار و یا حضوری تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 02/07/99 به این شرکت ارسال نمایند بدیهی است به درخواست هایی که بعد از تاریخ یاد شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . ۱- تبریز -۲ قم 3- زنجان ۴- یزد 5- همدان 6- مهاباد 7- گلپایگان ۸- ابهر ۹- زاهدان 10- شاهین شهر اصفهان ۱۱- مراغه 12- سبزوار 13- شیراز

مشاهده بیشتر
calender سه شنبه 01، 07 ,1399