اخبار
خرید با کارت های پیش خرید پارسیان

با خرید از فروشگاه های حضوری و اینترنتی عضو شبکه تخفیف تاپیا و کارت شتابی متصل در قرعه کشی های جشنواره شرکت نمایید .

مشاهده بیشتر
calender یکشنبه 21، 12 ,1401
پرداخت عیدی سال1402

به اطلاع پرسنل محترم شاغل در بانک می رساند با توجه به مساعدت مدیریت محترم عامل شرکت عیدی سال 1401 در تاریخ 1401/12/03 بحساب کارکنان موصوف واریز خواهد شد .

مشاهده بیشتر
calender سه شنبه 02، 12 ,1401
بازپرداخت مالیات معیشت پرسنل محترم

قابل توجه کلیه همکاران محترم شاغل در بانک باتوجه به پیگیریهای بعمل آمده و مساعدتهای صورت گرفته از سوی جناب آقای دکتر پرویزیان مدیریت عامل محترم بانک و مدیرعامل محترم شرکت و مدیریت سرمایه های انسانی و امور رفاهی بانک پارسیان موافقت گردید که مبلغ کسر شده (10%) از بابت مالیات معیشت پرسنل به حق معیشت پرداختی اضافه گردیده است .

مشاهده بیشتر
calender سه شنبه 27، 10 ,1401
اطلاعیه برای ضمانت پرسنل بابت دریاقت وام

قابل توجه همکاران گرامی همکاران محترمی که ضمانت وام شخصی را تقبل می کنند دقت فرمایند در صورت عدم پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تمامی دیون باقی مانده از وام بعهده ضامن بوده که مکلف به باز پرداخت آن می باشد . باتشکر

مشاهده بیشتر
calender دوشنبه 07، 09 ,1401
اطلاعیه بسیار مهم بیمه تکمیلی

قابل توجه همکاران محترم با سلام به اطلاع می رساند با عنایت به مساعدت مدیرعامل محترم شرکت مبنی بر همسان سازی قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل و والدین با قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل و والدین بانک پارسیان ، تاریخ قرارداد مذکور تا پایان سال 1401 به صورت الحاقیه منعقد گردیده است که تغییرات آن به شرح ذیل اعلام می گردد : 1-حق بیمه پرسنل از مبلغ 1.500.000 ریال به مبلغ 2.850.000 ریال و حق بیمه والدین از مبلغ 1.700.000ریال به مبلغ 3.450.000 ریال افزایش می یابد . 2-تعهدات دندانپزشکی پرسنل از سقف 40.000.000 ریال به سقف 50.000.000 ریال و والدین از سقف 17.000.000 ریال به سقف 35.000.000 ریال جهت هریک از بیمه شدگان افزایش می یابد . لازم به ذکر است مهلت حذف و اضافه تا روز1401/09/07 تمدید می گردد و پرسنلی که درخواست تغییر در فرم هایی که قبلاً ارسال شده است را دارند می بایستی مجدداً فرم های مربوطه را تکمیل کرده و اصل آن به دفتر اداری شرکت معین پارسیان ارسال نمایند . در صورت عدم ارسال فرم جدید ( تاریخ ارسال درج گردد ) همان فرم های ارسال شده در نوبت قبلی حذف و اضافه جهت بهره برداری به شرکت بیمه پارسیان ارسال می گردد . در پایان تأکید می گردد فقط فرم هایی که به صورت کامل و خوشخط و خوانا تکمیل و ارسال شده است ترتیب اثر داده خواهند شد . همکاران گرامی توجه داشته باشند سقف تعهدات دندانپزشکی از ابتدای قرارداد ( 1400/08/25) محاسبه خواهد شد و درصورت استفاده از سقف این تعهدات فقط مبلغ 10.000.000 ریال به قراداد پرسنل و مبلغ 18.000.000 ریال به قرارداد والدین اضافه می گردد .

مشاهده بیشتر
calender چهارشنبه 02، 09 ,1401
تمدید بیمه تکمیلی با همان تعهدات قبل

قابل توجه همکاران محترم با سلام به اطلاع می رساند قرارداد بیمه تکمیلی و عمر و حوادث با همان تعهدات قبلی تا پایان آذر ماه تمدید گردیده است . لازم به ذکر است بازه زمانی حذف و اضافه منوط به انعقاد قرارداد جدید می باشد .

مشاهده بیشتر
calender یکشنبه 29، 08 ,1401