اطلاعیه مهم در مورد ارائه کارت واکسن پرسنل

05، 08 ,1400
قابل توجه کلیه همکاران شرکت معین پارسیانپارس شاغل در بانک و گروه پارسیان باسلام احترامًا پیرو دستور مدیرعامل محترم به آگاهی میرساند ضروري است حداکثر تا تاریخ20/08/1400 نسبت به ارسال کارت معتبر واکسیناسیون کرونا دریافتی از سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا به آدرسSalamat.gov.ir اقدام و به امور اداري شرکت معین پارسیان ارسال نمایند . بدیهی است درصورت عدم ارسال تا تاریخمزبور از مراجعه پرسنل به محل کار ممانعت بعمل می آید .
تلفن : 88553638
فکس : 88554004
میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان یکم – پلاک 7 طبقه اول