اخبار > جزئیات خبر
اطلاعیه مهم بیمه تکمیلی
calender 18، 08 ,1399

قابل توجه کلیه همکاران محترم که از بیمه تکمیلی بهره مند می باشند به اطلاع می رساند 1- آن دسته از همکارانی که از مزایای بیمه تکمیلی برخوردار بوده اند کما فی السابق از مزایای فوق بهره مند خواهند بود . 2- همکارانی که خود یا افراد تحت تکفل آنها (همسر و فرزندان و والدین ) تاکنون از مزایای بیمه تکمیلی بهره‌مند نبوده اند و درخواست برخورداری از مزایای بیمه تکمیلی را دارند میبایستی نسبت به تکمیل فرم حذف و اضافه برای اضافه نمودن افراد تحت تکفل ( داخل سایت این شرکت قسمت فرم ها ) اقدام نموده و تا تاریخ 1399/08/30 فرم مربوطه را به شرکت ارسال نمایند . 3- آندسته از همکارانی که قبلاً خود یا افراد تحت تکفل آنها از مزایای بیمه تکمیلی برخوردار بوده و در حال حاضر مایل به استفاده از بیمه تکمیلی نمی باشند نیز بایستی نسبت به تکمیل فرم کاهش (فرم حذف و اضافه) برای حذف نمودن افراد تحت تکفل ( داخل سایت این شرکت قسمت فرم ها ) اقدام نموده و تا تاریخ 1399/08/30 فرم مربوطه را به شرکت ارسال نمایند . شایان ذکر است در صورتی که تا تاریخ های یاد شده تغییرات به شرکت ارسال نگردد استفاده از بیمه تکمیلی همانند سال قبل اقدام خواهد شد لازم به ذکر است که در فرم های حذف و اضافه در جدول مشخصات بیمه‌شده اصلی درج گردد (( فرم‌های ناقص یا ناخوانا ترتیب اثر نخواهد داده شد )) و در صورتی که هنوز از مزایای بیمه تکمیلی استفاده نموده‌اید فرم بیمه تکمیلی را کامل تکمیل کرده و به شرکت ارسال فرمایید .