اخبار > جزئیات خبر
اطلاعیه برای استفاده مرخصی استعلاجی
calender 07، 07 ,1399

قابل توجه همکاران شرکت شاغل در بانک پارسیان در صورت استفاده از مرخصی استعلاجی ازشروع استراحت ارسال مدارک ذیل به نماینده شرکت معین پارسیان (آقای جلیلی) مستقر در بانک لازم الاجرا می باشد و در صورت تاخیر در اطلاع رسانی قبل از پرداخت حقوق هر ماه مرخصی استحقاقی درج می گردد 1- تکمیل فرم استراحت پزشکی) به پیوست( 2- ارسال اصل گواهی پزشکی با درج نوع بیماری و بدون قلم خوردگی 3- ارسال مدارک پزشکی برای تشخیص بیماری مانند تصویربرداری و آزمایشات و... 4- در صورت بستری برگه خلاصه پرونده بیمارستان با درج تاریخ پذیرش و تاریخ ترخیص در صورت کپی بودن با تایید و مهر بیمارستان کپی برابر اصل بودن آن 5- قبل از شروع استعلاجی و بعد از اتمام مدت استعلاجی می‌بایست کارکرد حضور و غیاب داشته باشد 6- بیماری های کرونا کووید ۱۹ به جهت استفاده از استراحت پزشکی باید توسط پزشک متخصص ریه یا عفونی صادر گردد

فایل های پیوست :