اخبار > جزئیات خبر
اطلاعیه مهم
calender 01، 07 ,1399

قابل توجه همکاران غیر کاربر( پیشخدمت - خدمات ) با سلام به اطلاع آن دسته از همکارانی که تمایل دارند به شهرهای ذیل منتقل شوند می رساند درخواست کتبی خود را در اسرع وقت از طریق پرگار و یا حضوری تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 02/07/99 به این شرکت ارسال نمایند بدیهی است به درخواست هایی که بعد از تاریخ یاد شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . ۱- تبریز -۲ قم 3- زنجان ۴- یزد 5- همدان 6- مهاباد 7- گلپایگان ۸- ابهر ۹- زاهدان 10- شاهین شهر اصفهان ۱۱- مراغه 12- سبزوار 13- شیراز