اخبار > جزئیات خبر
تعرفه بیمه تکمیلی سال 1402-1403
calender 25، 02 ,1402

به اطلاع همکارانی که از مزایای بیمه تکمیلی درمان استفاده می کند می رساند به پیوست فایل تعرفه هزینه درمان می باشد .

فایل های پیوست :