اخبار > جزئیات خبر
جشنواره دارندگان کارت های پیش پرداخت تاپ-تجارت الکترونیک پارسیان
calender 06، 01 ,1401

همکارانی که امکان استفاده از کارت های پیش پرداخت پارسیان از فروشگاه های شبکه تخفیف تاپیا ( سایت و اپلیکیشن تاپیا )را دارند می توانند در این جشنواره شرکت کنند .