اطلاعیه بیمه تکمیلی

26، 08 ,1400
قابل توجه همکاران محترم شرکت معین پارسیان پارس با سلام احتراماً با عنایت به مساعدت مدیرعامل محترم شرکت در خصوص تمدید قرارداد بیمه تکمیلی از تاریخ 25/08/1400 لغایت 25/08/1401 دستورالعمل حذف و اضافه به شرح ذیل اعلام می گردد : 1- آن دسته از همکارانی که از مزایای بیمه تکمیلی برخوردار بوده اند کما فی السابق از مزایای فوق بهره مند خواهند بود . 2- همکارانی که تا کنون از مزایای بیمه تکمیلی استفاده ننموده اند و قصد بهره مندی از آن را دارند ، نسبت تکمیل به فرم جدید الاستخدام اقدام لازم بعمل آورند . 3- همکارانی که خود یا افراد تحت تکفل آنها (همسر، فرزندان و والدین ) تاکنون از مزایای بیمه تکمیلی بهره‌مند نبوده اند و درخواست برخورداری از مزایای بیمه تکمیلی را دارند میبایستی نسبت به تکمیل فرم اضافه جهت اضافه نمودن افراد تحت تکفل اقدام نموده و تا تاریخ 04/09/1400 فرم مربوطه را به شرکت ارسال نمایند . 4- آندسته از همکارانی که قبلاً خود یا افراد تحت تکفل آنها از مزایای بیمه تکمیلی برخوردار بوده و در حال حاضر مایل به استفاده از بیمه تکمیلی نمی باشند نیز بایستی نسبت به تکمیل فرم حذف جهت حذف نمودن اقدام نموده و تا تاریخ 04/09/1400 فرم مربوطه را به شرکت ارسال نمایند . شایان ذکر است در صورتی که تا تاریخ های یاد شده تغییرات به شرکت ارسال نگردد استفاده از مزایای بیمه تکمیلی همانند سال قبل اقدام خواهد شد . یادآور می شود تمامی فرم های مذکور در سایت این شرکت به آدرس www.moeinparsian.ir در پورتال کارمندان در قسمت فرم ها قرار داده شده است . در ضمن می بایستی حتماً در جدول فرم های مربوطه مشخصات بیمه‌شده اصلی نیز درج گردد.
تلفن : 88553638
فکس : 88554004
میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان یکم – پلاک 7 طبقه اول