اطلاعیه بسیار مهم تغییر شماره حساب پرسنل

20، 06 ,1400
قابل توجه همکاران شاغل در شرکت معین پارسیان با سلام با عنایت به اینکه مقرر گردیده است مازاد سپرده های کوتاه مدت در بانک پارسیان از سوی همکاران بسته شود در صورتی که شماره حساب سپرده‌ ای که حقوق و مزایا و یا هزینه درمان به آن واریز می گردد بسته می شود لطفاٌ تا تاریخ 23/ ۶ / 1400 به قید فوریت از طریق پرگار شماره حساب و شماره شبا حساب همکاران را شرکت معین پارسیان ارسال فرمایید و آندسته از همکارانی که در ستاد مشغول می باشند مراتب را کتبا به نماینده شرکت در ساختمان مرکزی بانک تحویل نمایند . ضمنا در صورت عدم بسته شدن حساب واریز حقوق و مزایا و هزینه درمان نیازی به ارسال شماره حساب و یا شماره شبا نمی باشد .
تلفن : 88553638
فکس : 88554004
میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان یکم – پلاک 7 طبقه اول