اطلاعیه مهم کارنامه تحصیلی پرسنل کاربر شاغل در بانک

17، 06 ,1400
به اطلاع کلیه پرسنل کاربر شاغل در شعب بانک پارسیان می رساند آندسته از همکارانی که فرزند محصل دارند میرساند کارنامه تحصیلی فرزندان خود را حداکثر تا تاریخ 20/06/1400صرفاً از طریق پرگار به این شرکت ارسال فرمایند .
تلفن : 88553638
فکس : 88554004
میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان یکم – پلاک 7 طبقه اول