اطلاعیه مهم برای همکارن محترم شاغل در بانک پارسیان

02، 06 ,1399
با سلام احتراما با عنایت به موافقت مدیرعامل محترم در خصوص اخذ تسهیلات وام مراتب بشرح ذیل جهت اقدام لازم ایفاد می گردد : 1-یک نفر می تواند دو بار ضمانت همکاران را بعهده بگیرد . 2- کارکنان محترم بانک هم می توانند ضمانت همکاران را بعهده نمایند . 3 – می بایستی در قسمت تایید کننده مشخصات در فرم قرارداد توسط شعبه تایید و مهر صحت امضا درج گردد . 4 - آندسته از کارکنانی که از این شرکت وام دریافت نموده اند و دارای اقساط معوق می باشند می بایستی در مرحله اول نسبت به تسویه اقساط معوق خود اقدام نموده و رسید آن را ضمیمه فرم درخواست تسهیلات نمایند *-تضامین : ارائه سفته معادل 120% وام دریافتی می باشدکه می بایستی در حضور تائید کننده صحت امضاء وام گیرنده انجام پذیرد . *-مدارک تکمیل شده می بایستی به آدرس تهران – خیابان ولیعصر – تقاطع ولیعصر طالقانی –مجتمع تجاری نور طبقه ششم تجاری پلاک12052 به کد پستی 1416799717 ارسال نمایند .

فایل های پیوست :

تلفن : 88553638
فکس : 88554004
میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان یکم – پلاک 7 طبقه اول