قابل توجه همکاران محترم شرکت معین پارسیان شاغل در بانک (مهم مهم )

28، 05 ,1399
جهت دریافت وام می بایستی به نکات به شرح ذیل توجه گردد . 1- تکمیل کامل دو صفحه فرم درخواست تسهیلات مالی ( وام قرض الحسنه ) 2- کارکنان نمی توانند به صورت ضربدری ضمانت وام یکدیگر را بعهده بگیرند و هر نفر امکان ضمانت بیشتر از یکنفر را نمی تواند انجام دهد . 3- آندسته از کارکنانی که از این شرکت وام دریافت نموده اند و دارای اقساط معوق می باشند می بایستی در مرحله اول نسبت به تسویه اقساط معوق خود اقدام نموده و رسید آن را ضمیمه فرم درخواست تسهیلات نمایند . تضامین : ارائه سفته معادل 120% وام دریافتی می باشدکه می بایستی در حضور تائید کننده صحت امضاء وام گیرنده انجام پذیرد .

فایل های پیوست :

تلفن : 88553638
فکس : 88554004
میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان یکم – پلاک 7 طبقه اول