اخبار > جزئیات خبر
پرداخت عیدی سال 1402
calender 21، 11 ,1402

به اطلاع پرسنل محترم شاغل در بانک می رساند با توجه به مساعدت مدیریت محترم عامل شرکت عیدی سال 1402 در تاریخ 1401/11/21 بحساب کارکنان موصوف واریز خواهد شد .