نظرسنجی

با سلام به اطلاع کلیه پرسنل شرکت معین پارسیان پارس شاغل در شعب و ستاد بانک پارسیان می رساند این شرکت در نظر دارد با همکاری شرکت صبا تامین و بانک پارسیان اقدام به تخصیص سهام شرکت صبا تامین پارسیان به پرسنل نماید لذا چنانچه همکاران تمایل به این امر دارند اقدام به شرکت در نظر سنجی نمایند